Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

Polska wymieniona w Raporcie dot. Konwencji OECD

28 lipca tego roku Transparency International opublikowała Raport na temat egzekwowania zapisów Konwencji OECD dot. zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Tegoroczny Raport obejmuje 36 z 38 krajów, które przyjęły Konwencję. Wśród ocenianych krajów znalazła się również Polska.


Jednym z głównych wniosków była skuteczność przestrzegania prawa. Polska znalazła się w grupie państw o niewielkim lub zerowym poziomie egzekwowania przepisów Konwencji. W gronie tym  znalazły się jeszcze: Australia, Austria, Brazylia, Bułgaria, Chile, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Irlandia, Meksyk, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, RPA i Turcja. 

Mniej licznie reprezentowana była grupa państw o średnim poziomie egzekwowania prawa: Argentyna, Belgia, Finlandia, Francja, Japonia, Holandia, Korea Południowa, Hiszpania i Szwecja.

Najlepiej pod tym kątem wypadły: Dania, Niemcy, Włochy, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, w których przestrzeganie konwencji stoi na wysokim poziomie.

W 2009 roku w Polsce nie odnotowano ani jednego przypadku prowadzenia postępowania w sprawie przekupstwa zagranicznego urzędnika. Polsce zarzucono ograniczenia prawne, brak odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw i nieadekwatne sankcje karne.

Eksperci znaleźli też luki w systemie składania skarg lub zamiennie, w ochronie demaskatorów, a także wraz m.in. z Belgią, Danią, Bułgarią, Chile, Izraelem, Południową Koreą zaliczono nas do krajów nieprowadzących działań podnoszących świadomość społeczeństwa.

Nasz kraj nie został sklasyfikowany w kategorii dostępu do informacji na temat prowadzonych spraw korupcyjnych pod kątem przestrzegania Konwencji OECD, z uwagi na fakt, że takich postęowań w Polsce nie prowadzono.

Polska wypadła w pozytywnym świetle w kategorii Agencji Kredytów Eksportowych (Export Credit Agencies)* i spełniania przez nie standardów oraz procedur pozwalających wykryć przekupstwo zagranicznego urzędnika. Polska spełnia trzy z czterech wymogów nałożonych na tego typu agencje, z wyjątkiem efektywnego wdrażania programów antykorupcyjnych. Wszystkie warunki spełniają tylko 4 państwa: Austria, Włochy, Korea Południowa i Norwegia.

W rozdziale poświęconym Polsce, autorzy Raportu wspominają o pierwszym w historii polsko-szwajcarskim śledztwie opartym na porozumieniu polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Biuro Prokuratora w Szwajcarii, w którym udział wzięli śledczy z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Federalnej Policji Kryminalnej w Brnie. Śledztwo związane jest z wartym 105 milionów franków szwajcarskim projektem na zakup wagonów przez Metro Warszawskie. Były dyrektor Metro Projekt został zatrzymany przez agentów CBA w styczniu 2010 roku. Niektórych z podejrzanych zatrzymano w Hiszpanii i Szwajcarii.

Jedną z głównych rekomendacji OECD jest wprowadzenie odpowiedzialności karnej osób prawnych, jak i odpowiednich sankcji.


* Agencja Kredytów Eksportowych (ang. Export Credit Agency)  – instytucja oferująca ubezpieczenie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w danym kraju. W Polsce taką agencją jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) Źródło: transparency.org; knf.gov.pl

Zobacz raport Transparency International Progress Report 2009: Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention

do góry