Nawigacja

Badania opinii społecznej

Bohaterowie czy donosiciele? Polacy o sygnalistach

Fundacja im. Stefana Batorego przygotowała raport pt. „Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy?” Prezentuje on wyniki badania opinii publicznej na temat stosunku Polaków do tzw. sygnalistów.

Jak możemy przeczytać w raporcie, ogólnie rzecz biorąc, Polacy nie są obojętni na nieprawidłowości, gdyż marginalna liczba ankietowanych przekonana jest, że zawiadamianie o nieprawidłowościach w firmie nie leży w kompetencjach pracownika. Polacy opowiadają się jednak raczej za rozwiązywaniem problemów firmy we własnym zakresie, bez szukania interwencji u organów zewnętrznych. Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, kiedy to wyrażane jest jednoznaczne poparcie dla działań demaskatorskich.

Aktualna ochrona prawna sygnalistów oceniana jest jako niewystarczająca. Wprowadzenie silniejszej ochrony demaskatorów mogłoby skutkować zwiększeniem zasięgu zjawiska sygnalizowania nieprawidłowości, gdyż, jak wynika z badania, dominuje obawa przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy, zwłaszcza zwolnieniem z pracy lub szykanami.

Badanie stanowiące podstawę raportu przeprowadziła Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej w kwietniu 2012 roku na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej grupie 1018 dorosłych osób. Wgląd do jego wyników można uzyskać pod poniższym linkiem.

 

 

do góry