Nawigacja

Badania opinii społecznej

12. Światowe badanie nadużyć gospodarczych

Jak wynika z 12. Światowego badania nadużyć gospodarczych, przeprowadzonego przez firmę doradczą Ernst & Young, spowolnienie gospodarcze potęguje korupcję i nadużycia.

Ponad jedna trzecia badanych na świecie jest zdania, że korupcja w ich otoczeniu gospodarczym jest powszechnym zjawiskiem. Obecna sytuacja ekonomiczna wywiera niekorzystny wpływ na postawy pracowników powodując, iż nieetyczne praktyki biznesowe są akceptowane przez coraz większą grupę osób.


Odwrotnie, niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i świata, polscy respondenci nie postrzegają korupcji jako powszechnego problemu w biznesie. Jednak wielu menedżerów przyznało, że byliby skłonni dopuścić się działań nieetycznych. Jak pokazują wyniki badania, w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego, ponad połowa polskich menedżerów byłaby skłonna ufundować klientom rozrywkę, a niemal jedna trzecia zaoferowałaby gotówkę.

Wyniki tegorocznego badania są znacznie gorsze niż w minionych  latach. W Polsce odsetek menedżerów zainteresowanych nieetycznymi praktykami jest blisko dwukrotnie wyższy, niż w innych krajach, zarówno Europy Środkowo-Wschodniej, jak i świata.

12. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych jest największym badaniem Ernst & Young przeprowadzonym na ten temat. Zostało przeprowadzone w 43 krajach, w okresie od listopada 2011 do lutego 2012 roku. W badaniu udział wzięli przedstawiciele kadry kierowniczej wyższego szczebla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych.

Pełna treść raportu przetłumaczona została na język polski.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry