Nawigacja

Badania opinii społecznej

Instytut Gallupa o korupcji w biznesie

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa w 2011 roku wynika, iż około dwóch trzecich mieszkańców globu dostrzega problem korupcji w biznesie.

Pogląd, iż korupcja jest szeroko rozprzestrzenionym zjawiskiem w prywatnej przedsiębiorczości przeważa niezależnie od regionu świata, jednakże zauważalna jest tendencja wzrostu jego skali wraz ze spadkiem zamożności państwa. Dla Unii Europejskiej odsetek ten wynosi 63 procent. Polska na tym tle wypada nieco gorzej, gdyż 7 na 10 ankietowanych uznało korupcję za powszechną. Przeciwnego zdania było 7 procent respondentów.


Najlepszym wynikiem wśród respondentów może się pochwalić Singapur, gdzie tylko 13 procent mieszkańców uważa korupcję w biznesie za problem, zaś aż 83 procent jest przeciwnego zdania. Na przeciwnym biegunie znajduje się Chorwacja, której 93 procent mieszkańców dostrzega korupcyjne zagrożenie, natomiast jedynie 2 na 100 nie podziela ich opinii.

Gallup przebadał mieszkańców 140 państw świata, w każdym z nich próbka oscylowała w granicach tysiąca osób powyżej 15 roku życia. W Polsce badanie w postaci wywiadu przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1029 osób. Miało ono miejsce w dniach 14 kwietnia – 16 maja 2011 roku.

Instytut Gallupa jest najstarszym ośrodkiem badania opinii społecznej na świecie.

Źródło:

http://www.gallup.com

 

do góry