Nawigacja

2002-2009 I Etap Program zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna

Strategia Antykorupcyjna I etap wdrażania

Prezentowane sprawozdanie stanowi podsumowanie prawie dwuletniej pracy porządkującej przepisy prawne, monitorującej zjawiska społeczne, zaliczane do korupcyjnych, prowadzącej działania edukacyjne oraz podejmującej czynności usprawniające systemy organizacji pracy, nadzoru i kontroli. Wnioski i uwagi końcowe wyznaczają kierunki dalszej pracy oraz stanowić będą podstawę do budowy zadań II etapu Strategii.

do góry