Nawigacja

na świecie

FIDŻI - Fiji Independent Commission Against Corruption

Fiji Independent Commission Against Corruption (FICAC) – Niezależna Komisja Antykorupcyjna, została utworzona 4 kwietnia 2007 r. przez rząd tymczasowy i jego Premiera Commodore Franka Bainimaramę. Została powołana do efektywnej walki z korupcją, promowania przejrzystości działań, w myśl zasady zera tolerancji dla korupcji; a także do zbudowania podstaw do dobrego sprawowania władzy oraz przyczynienia się do zrównoważonego wzrostu dla dobra wszystkich obywateli Fidżi.

Zarzucana rządowi i służbie cywilnej korupcja była przedstawiana jako główne uzasadnienie militarnego obalenia demokratycznie wybranego w 2006 r. rządu. Mimo że poprzedni rząd zapowiedział podjęcie inicjatyw antykorupcyjnych, włącznie z ustanowieniem komisji antykorupcyjnej oraz uchwaleniem ustawy o swobodnym dostępie do informacji, realizacja zamierzonych przedsięwzięć następowała bardzo powoli. Dopiero poprzedni rząd tymczasowy powołał niezależny organ o szerokich uprawnieniach śledczych – Niezależną Komisję Antykorupcyjną.

FICAC spełnia trzy podstawowe funkcje. Prowadzi dochodzenia w sprawach korupcyjnych oraz publicznie ujawnia działania korupcyjne. Ponadto prowadzi działalność prewencyjną, a także edukacyjną. Informuje społeczeństwo o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą korupcja.

W latach 2007-2008 Komisja przyjęła 4291 skarg i doprowadziła do oskarżenia 35 urzędników publicznych i 2 biznesmenów. W większości przypadków stawianym zarzutem było przekroczenie uprawnień. Ponadto, dzięki Komisji, 492 sprawy udało się rozwiązać poprzez mediację. Liczba przypadków niewłaściwego wykorzystywania funduszy rządowych czy też nadużycia sprawowanego urzędu zwielokrotniła się w ostatnich latach. Ograniczona odpowiedzialność za przestępstwa korupcyjne, nieudolny system sprawowania władzy oraz brak skutecznych procedur dyscyplinarnych stanowią dla rządu duże wyzwanie w walce z korupcją. Na Fidżi bowiem nierzadko stosunki prywatne odgrywają dużą rolę w interesach i decyzjach podejmowanych przez urzędników rządowych.

FICAC posiada trzy Biura zlokalizowane w Suvie, Labasie i Lautoce.

Fiji Independent Commission Against Corruption

do góry