Nawigacja

na świecie

CHINY - Komisja Nadzoru Chińskiej Republiki Ludowej

Instytucją antykorupcyjną funkcjonującą w Państwie Środka jest Komisja Nadzoru Chińskiej Republiki Ludowej, zwana Komisją Nadzoru Państwowego, Państwową Komisją Nadzoru.

17 marca 2018 r. Pierwsze zgromadzenie XIII Ogólnochińskiego Kongresu Ludowego przyjęło ,,Pierwszą Decyzję XIII Narodowego Kongresu Ludowego o Decyzji Rady ds. Programu Reformy Instytucji Państwowej" i zatwierdziło "Plan reformy organizacyjnej Rady Państwa". Program przewidywał włączenie Ministerstwa Nadzoru i Krajowego Biura ds. Zapobiegania Korupcji do nowopowstającej Państwowej Komisji Nadzoru. Działanie Komisji zainaugurowano 23 marca 2018 r.

Komisja Nadzoru Chińskiej Republiki Ludowej jest to organ konstytucyjny, wymieniony wśród naczelnych organów państwowych, obok Rady Państwa oraz Centralnej Komisji Wojskowej, której podlega armia, a także Najwyższego Sądu Ludowego i Najwyższej Prokuratury Ludowej.

Państwowa agencja zarządza komisjami prowincjonalnymi, miejskimi i powiatowymi, które mogą prowadzić dochodzenia, przesłuchiwać, przeszukiwać i zatrzymywać podejrzanych o korupcję. Działania te mogą prowadzić przeciw urzędnikom publicznym i biznesmenom.

Istniejące wcześniej Krajowe Biuro ds. Zapobiegania Korupcji (NBCP) formalnie podlegało Radzie Państwa. Odpowiedzialne było za całość krajowych przedsięwzięć mających zapobiegać patologii korupcji. Jego jurysdykcji podlegało całe terytorium Chin. Do głównych zadań NBCP należała:

  • koordynacja, nadzór, wytyczanie i planowanie głównych kierunków całościowej polityki antykorupcyjnej o zasięgu krajowym;
  • koordynacja polityk antykorupcyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i organizacjach społecznych oraz formułowanie do nich rad i wskazówek;
  • współpraca międzynarodowa i pomoc zagraniczna z dziedziny zapobiegania korupcji.

Biuro działało w strukturach Ministerstwa Nadzoru, zaś funkcję jego dyrektora pełnił minister nadzoru.

Źródło: http://www.npc.gov.cn/

do góry