Nawigacja

na świecie

MONGOLIA - Авлигатай тэмцэх газар

W 2006 r. parlament Mongolii znowelizował obowiązującą ustawę antykorupcyjną. Dało to podstawę do utworzenia krajowej instytucji antykorupcyjnej, noszącej nazwę Авлигатай тэмцэх газар – Niezależnego Urzędu do Walki z Korupcją. Ostatecznie instytucja powstała 1 listopada 2006 r.

Ustawa przewiduje dla Urzędu funkcję edukacyjno-informacyjną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na podnoszenie społecznej świadomości na temat korupcji; funkcję prewencyjną oraz funkcję głównego organu ścigania zajmującego się wykrywaniem i zwalczaniem korupcji. Ponadto Urząd jest organem, który gromadzi i analizuje deklaracje majątkowe osób zobowiązanych do ich składania przez prawo.

Na strukturę organizacyjną instytucji składają się 4 Departamenty:

  • Prewencji i Świadomości Publicznej;
  • Monitoringu i Ewaluacji;
  • Dochodzeń;
  • Administracyjny;

oraz 4, stanowiące mniejsze jednostki organizacyjne, Wydziały:

  • Badań i Analiz;
  • Ochrony;
  • Wywiadu;
  • Finansów i Logistyki.

Na czele Urzędu stoi jego przewodniczący. Wraz z zastępcą są oni mianowani na 6-letnią kadencję. Ich kandydatury zgłasza prezydent, muszą one jednak uzyskać akceptację mongolskiego parlamentu – tzw. Wielkiego Churału Państwowego. Obydwu przysługuje immunitet.

Instytucja jest centralnym organem administracji. Ustawa gwarantuje jej niezależność wyrażoną w zapisie, iż żadnemu podmiotowi nie wolno podejmować prób w celu wywarcia wpływu na jej działalność. Co roku Urząd przygotowuje raport na temat stanu ustawodawstwa antykorupcyjnego oraz ogólnego stanu korupcji w kraju, który przedkłada parlamentowi. Ten jednak nie jest uprawiony, by nad nim debatować czy w jakikolwiek sposób próbować wywrzeć wpływ na działalność Urzędu.

Siedziba Urzędu mieści się w stolicy Mongolii, Ułan Bator. W 2009 r. w Urzędzie zatrudnionych było niespełna 100 osób.


Авлигатай тэмцэх газар

do góry