Nawigacja

na świecie

HAITI - Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC)

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za walkę z korupcją na Haiti jest Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) - Jednostka do Walki z Korupcją. Powołana została ona dekretem z 8 września 2004 roku wydanym przez prezydenta Boniface Alexandre'a.

ULCC stanowi autonomiczny organ administracji publicznej, cieszący się osobowością prawną, niezależnym budżetem oraz swobodą operacyjną. Natomiast administracyjnie podlega Ministerstwu Gospodarki. Powołano ją w celu:

  • skutecznego wykrywania, zwalczania i przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej w sektorze publicznym i prywatnym,
  • ochrony majątku publicznego,
  • promocji przejrzystości w administracji publicznej oraz przygotowania dla niej kodeksu etyki,
  • opracowania strategii antykorupcyjnej i monitorowania jej implementacji,
  • przygotowywania propozycji zmian legislacyjnych w zakresie walki z korupcją,
  • monitorowania implementacji Międzyamerykańskiej Konwencji Przeciw Korupcji,
  • ustanowienia zintegrowanego systemu informacji i monitoringu, punktu kontaktowego oraz punktu składania doniesień.


Na czele ULCC stoi Dyrektor Generalny. Mianowany jest on na mocy prezydenckiego dekretu.

Dwiema głównymi jednostkami organizacyjnymi ULCC są Zarząd Operacyjny oraz Zarząd Administracyjno-Finansowy. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest nie tylko za działalność dochodzeniowo-śledczą, ale również zajmuje się analizą pozyskanych informacji i opracowywaniem statystyk, postępowaniami kontrolnymi, obsługą prawną oraz komunikacją społeczną. Natomiast Zarząd Administracyjno-Finansowy prowadzi obsługę finansową i logistyczno-transportową ULCC, nadzoruje budżet, kadry oraz ochronę.

Siedziba ULCC mieści się w stolicy Haiti Port-au-Prince.

Unité de Lutte Contre la Corruption

do góry