Nawigacja

w Polsce

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów.

Nową, skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. izby administracji skarbowej (16)
  2. urzędy skarbowe (400)
  3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143)

 

 

Głównym zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami publicznymi. Pełny katalog zadań KAS zawiera przepis art. 2 ustawy o KAS.

W odniesieniu do administracji skarbowej funkcjonującej do 28 lutego 2017 r. skonsolidowany KAS większy nacisk kładzie m.in. na:

  • obsługę dużych podatników

W centrali KAS działa Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Wytycza on kierunki w standardach obsługi klientów oraz dba o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

  • jednolitą informację podatkową i celną

Ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, zapewnia jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.

  • zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)

 

Źródło: mf.gov.pl

do góry