Nawigacja

na świecie

URUGWAJ - Junta de Transparencia y Etica Publica

Junta de Transparencia y Etica Publica (JUTEP) – Izba Przejrzystości i Etyki Publicznej składa się z trzech członków, którzy są mianowani na 5-letnią kadencję przez prezydenta Republiki Urugwaju. Kandydaci na stanowiska w Izbie muszą posiadać doświadczenie i umiejętności zawodowe oraz reprezentować wysoki poziom moralności.

Członkowie Izby są wybierani w drodze głosowania przez senatorówwiększością 3/5 głosów stanowiących ogół zgromadzenia, zgodnie z art. 4ustawy 17060 i art. 2 i 3 dekretu 354/999. Członkowie JUTEP nie mogąwykonywać innej pracy zarobkowej, poza edukacyjną, zgodnie z art. 11ustawy 17904 z dnia 7 października 2005 r.

Do zadań JUTEP należą:

  • doradztwo wymiarowi sprawiedliwości, prokuraturom w sprawach przestępczości przeciwko administracji i finansom publicznym;
  • doradztwo instytucjom w zakresie wdrażania „norm postępowania w życiu publicznym”, ustanowionych dekretem nr 30/003 z dnia 23 stycznia 2003 r.;
  • zarządzanie i kontrola rejestru oświadczeń majątkowych i podatku dochodowego, zgodnie z art. 10 i 11 ustawy nr 17060;
  • kontrola ogłoszeń, aktów, procedur przetargowych oraz zawierania umów przez podmioty publiczne, zgodnie z dekretem 393/004 z dnia 11 marca 2004 r.;
  • promowanie polityki, programów, szkoleń dotyczących upowszechniania przejrzystości w zarządzaniu;
  • wsparcie dla władz publicznych w zakresie wykonywania zobowiązań międzynarodowych przyjętych przez kraj w ramach konwencji i umów zawartych z danym podmiotem.

 

Źródło: http://www.jutep.gub.uy

do góry