Nawigacja

na świecie

SUDAN PŁD. - Southern Sudan Anti-Corruption Commission

Na mocy porozumienia zawartego w 2005 r., 10 południowych prowincji Sudanu uzyskało autonomię wewnętrzną i uchwaliło własną Konstytucję. W styczniu 2011 r. blisko 99procent tamtejszej ludności opowiedziało się w referendum za całkowitą niepodległością, która została formalnie ogłoszona 9 lipca 2011 r. Obecnie trwają prace nad ustawą zasadniczą.

W niezmiennie obowiązującej tymczasowej konstytucji autonomicznej republiki z 2005 r. (stan na 30 marca 2011 r.) jest mowa o instytucji zajmującej się zwalczaniem korupcji – Southern Sudan Anti-Corruption Commission (SSACC), czyli Komisji Antykorupcyjnej Południowego Sudanu, która jest organem autonomicznym.

Do zadań SSACC należy:

  • ochrona własności publicznej;
  • prowadzenie dochodzeń w sprawach o korupcję zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – wyniki dochodzeń przedstawiane są resortowi sprawiedliwości, który rozstrzyga o podjęciu dalszych kroków;
  • zwalczanie nadużyć w administracji publicznej i przestępczości korupcyjnej, tj. nepotyzmu, trybalizmu, malwersacji czy sprzedajności;
  • odbieranie i sprawdzanie deklaracji majątkowych składanych przez osoby publiczne do tego zobligowane.

Na czele Komisji stoi rada składająca się z 5 osób pod przewodnictwem prezesa. Na strukturę organizacyjną instytucji składa się 5 jednostek:

  • finansowa;
  • administracyjna;
  • zapobiegania korupcji;
  • koordynacji stanowej;
  • dochodzeniowo-prawna.

Celem Komisji jest ustanowienie własnych przedstawicielstw w każdej prowincji Sudanu Południowego. Siedziba SSACC mieści się w stolicy republiki autonomicznej, Dżubie.

 

Źródło: http://www.goss-online.org

do góry