Nawigacja

na świecie

SŁOWACJA - Národná protikorupčná jednotka

Na Słowacji głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie korupcji jest policyjna Národná protikorupčná jednotka (Krajowa Jednostka Antykoprupcyjna). Jest ona częścią Krajowego Biura Kryminalnego - Národná kriminálna agentúra, tzw. NAKA – które podlega bezpośrednio prezydium policji, czyli naczelnemu organowi kierującemu pracą tej formacji.

Jednostka rozpoczęła funkcjonowanie 1 grudnia 2012 roku, kiedy to Biuro Prezydium Policji do Walki z Przestępczością Zorganizowaną zostało połączone z dotychczas specjalizującym się w zwalczaniu korupcji Biurem Prezydium Policji do Walki z Korupcją (Úrad boja proti korupcji), by razem stworzyć NAKA.

Prowadzi ona czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w zakresie przestępczości korupcyjnej oraz gospodarczej znacznych rozmiarów. Przedmiotem jej działalności są przede wszystkim takie przestępstwa, jak: łapownictwo i sprzedajność, handel wpływami, nadużycie stanowiska, korupcja wyborcza, jak również nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Aczkolwiek głównym zadaniem Jednostki jest zwalczanie korupcji i ściganie jej sprawców, posiada ona również kompetencje doradcze, gdyż do jej obowiązków należy wydawanie rekomendacji i udzielanie konsultacji.

Jurysdykcji Jednostki podlega działalność parlamentarzystów, członków rządu, dyrektorów organów centralnych, sędziów i prokuratorów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, personelu słowackiej służby wywiadu i kontrwywiadu oraz członków władz słowackiego Banku Centralnego.

Centrala Jednostki mieści się w stolicy Słowacji, Bratysławie. Ponadto posiada ona cztery jednostki terenowe odpowiedzialne odpowiednio za region stołeczny, centralny, zachodni oraz wschodni.


Źródło:

http://www.minv.sk/?NPKJ

 

Opublikowano w dniu 11.12.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry