Nawigacja

na świecie

MYANMAR - Biuro Śledztw Specjalnych

Główną instytucją w państwie Myanmar (dawniej Birma), do kompetencji której należy zwalczanie korupcji, jest Biuro Śledztw Specjalnych (Bureau of Special Investigation). Zostało ustanowione na mocy ustawy. Jest to jedna ze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Myanmar.

Do zadań Biura należy:

  • ochrona interesów ekonomicznych państwa;
  • zapobieganie i zwalczanie takich przestępstw, jak: kradzieże i oszustwa na znaczną skalę, uchylanie się od płacenia podatków, malwersacje i sprzeniewierzenie majątku narodowego;
  • zapobieganie i zwalczanie łapownictwa i innych form korupcji oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych w społeczeństwie;
  • zwalczanie nielegalnej działalności gospodarczej, takiej jak: przemyt, nielegalna wymiana walut oraz destabilizacja cen towarów.

Biuro ma spełniać nie tylko zadania dochodzeniowo-śledcze, których celem jest wykrycie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz odzyskanie bezprawnie przejętego mienia, ale także działania analityczno-wywiadowcze w celu ustalenia przyczyn przestępczości oraz formułowanie na ich podstawie zaleceń i opinii prawnych co do działań, które należy podjąć.

Siedziba Biura mieści się w stolicy Myanmar, Naypyidaw.

 

Źródło: http://www.myanmar.gov.mm

do góry