Nawigacja

na świecie

FINLANDIA - Sisäasiainministeriön poliisiosasto

Sisäasiainministeriön poliisiosasto, czyli Departament Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, powstał w roku 1900. Podporządkowana jest mu cała fińska policja, w tym Wyższa Szkoła Policji w Helsinkach, Centrum Specjalistyczne Policji, a także Krajowe Biuro Śledcze, które specjalizuje się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i przestępczości białych kołnierzyków. Departament jest odpowiednikiem polskiej Komendy Głównej Policji.

Departament posiada legitymację kontrolną, śledczą, nadzorczą i doradczą. Ma prawo również przedkładać rekomendacje. W jego spektrum działania leżą wszelkie sprawy dyscyplinarne, regulaminowe, szkoleniowe, prawa karnego oraz sporządzanie propozycji rozwiązań strukturalnych.

Monitoruje on działania fińskiej policji, w tym również ściganie przestępstw korupcyjnych. Według publikacji Europeans Partners Against Corruption (EPAC), powyższa legitymacja pozwala uważać fiński departament Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych za podmiot nadzorujący działania antykorupcyjne, w tym – odpowiedzialny za współpracę na tym polu z instytucjami innych krajów. Jednostka sama tworzy swój budżet, jednak ministerstwo może wprowadzić w nim poprawki; budżet jest następnie zatwierdzany przez parlament. Fiński Departament Policji składa raporty zarówno ministrowi, jak również rządowi i sejmowi. Obecnie stan osobowy jednostki liczy 120 osób.

Siedziba mieści się w Helsinkach.

 

Źródła: http://www.poliisi.fi; www.intermin.fiEuropean Partners Against Corruption Contact Catalogue. Police Oversight Bodies and Anti-Corruption Authorities, EU and Council of Europe countries, EPAC Secretariat, BMI/BIA, Austria, Wiedeń 2009, s. 31, 93.

do góry