Nawigacja

na świecie

ESTONIA - Kaitsepolitseiamet

Urzędem w Estonii, którego jedno z priorytetowych zadań stanowi walka z korupcją, jest Kaitsepolitseiamet (KAPO) – Policyjny Urząd Bezpieczeństwa. Podlega on Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a powołany został 1 marca 1991 r. jako oddział Policji. Od 18 lipca 1993 r. działa jako samodzielna instytucja, zaś od 1 marca 2001 r. na mocy odrębnego prawa o urzędach bezpieczeństwa został przekształcony z urzędu policyjnego w urząd bezpieczeństwa.

Kaitsepolitseiamet posiada kompetencje śledcze. Jego podstawowe zadania skierowane są na: gromadzenie i przetwarzanie informacji o zdarzeniach, które godzą w porządek konstytucyjny i naruszenie jedności terytorialnej Estonii, prewencję działalności wywiadowczej w kraju, ochronę tajemnic państwowych, walkę z terroryzmem, wykrywanie ewentualnej korupcji wśród wysokich urzędników państwowych, prawnie przewidzianych przypadków pośredniczenia w przestępstwach i pozasądowych przypadków wykroczeń.

KAPO podejmuje aktywną walkę z korupcją w ramach obowiązującego prawa, a szczególnie koncentruje uwagę na wysokich urzędnikach państwowych. Ściśle przy tym współpracuje z różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami w celu przeciwdziałania powstawaniu korupcjogennych związków. Walka z korupcją – z punktu widzenia organów prawa – rozdziela się na różne obszary – akceptacja korupcji, nadużycia stanowiska urzędowego, wykroczenia przeciwko prawu antykorupcyjnemu czy ograniczeniom prawa o zamówieniach publicznych.

Na strukturę Urzędu składa się sześć oddziałów, zajmujących się bezpośrednio prowadzeniem śledztw. Dwa z nich stanowią oddziały centralne, a cztery – regionalne.

Główna siedziba mieści się w Tallinie.

 

Źródło: http://www.kapo.ee

do góry