Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Polski Oddział Banku Światowego

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA


Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD), powszechnie znany jako Bank Światowy (World Bank) rozpoczął działalność w czerwcu 1946 roku, jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944 roku. Główną przesłanką dla jego stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy Europy i Japonii - zniszczonych II wojną światową. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie zrzesza on 185 krajów członkowskich.

Chociaż termin Bank Światowy odnosi się do dwóch z pięciu wyspecjalizowanych agencji ONZ, działających razem w Grupie Banku Światowego: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (The International Development Association), to powszechnie używa się tego terminu na określenie jedynie banku. Pozostałe trzy agencje działające w ramach Grupy Banku Światowego to: Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych i Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji.

Bank Światowy nie jest bankiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących krajów członkowskich oraz przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rządowych), dotacje, pomoc techniczną do celów walki z ubóstwem i finansowania rozwoju takich dziedzin życia społecznego jak: ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska czy rozbudowa infrastruktury. W zamian za to wymaga określonych działań politycznych, np.: walki z korupcją, rozwóju demokracji, czy  rozwoju sektora prywatnego. Fundusze na udzielanie kredytów państwom słabiej rozwiniętym pochodzą ze składek państw członkowskich, spłat przez państwa wcześniejszych długów oraz dzięki emisji obligacji na światowych rynkach kapitałowych.

 

 

 

Polski Oddział Banku Światowego

 

 

 

 

 

 

do góry