Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Fundacja Komunikacji Społecznej

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Fundacja Komunikacji Społecznej jest organizacją pozarządową działającą od 1998 roku. Stanowi ona ideę komunikowania dla wspólnego dobra, ponieważ lepsza komunikacja to klucz do lepszej przyszłości. Misją FKS jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym zdrowa, otwarta komunikacja jest środkiem zmiany na lepsze. FKS działa poprzez udostępnianie użytecznym inicjatywom dla dobra publicznego narzędzi komunikacji marketingowej w celu zwiększenia ich realnej skuteczności społecznej. FKS prowadzi projekty w trzech obszarach:

 

DIAGNOZA SPOŁECZNA - poprzez różnego rodzaju badania FKS wskazuje na przyczyny i powody problemów społecznych w Polsce i innych krajach, a także określa najbardziej efektywne sposoby komunikowania o wybranych zagadnieniach społecznych oraz mierzy ich rezultaty.

 

TWORZENIE STANDARDÓW POPRZEZ DZIAŁANIE - FKS łączy doświadczenia ekspertów z różnorodnych środowisk - komunikacji marketingowej, organizacji pozarządowych i biznesu tworząc forum wymiany wiedzy i umiejętności oraz staje się ośrodkiem inicjowania wspólnych przedsięwzięć z dziedziny marketingu społecznego, dostarczając organizacjom społecznym nowego i znaczącego narzędzia do realizacji ich zadań statutowych.

 

EDUKACJA - poprzez pracę na przykładach z kampanii społecznych z całego świata, a także wykorzystując doświadczenia własne, FKS umożliwia przedstawicielom różnorodnych środowisk doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie marketingu społecznego, pomagając w tworzeniu skuteczniejszych kampanii społecznych.

 

W swych działaniach FKS stara się realizować zasady: dialogu, współpracy i odpowiedzialności. Zasada dialogu to otwartość i chęć zrozumienia postaw i wartości beneficjentów projektu, połączone z uznaniem ich podmiotowości. Zasada współpracy oznacza gotowość budowania w trakcie przeprowadzania kampanii szerokich koalicji pomiędzy różnymi podmiotami. Odpowiedzialność w procesie komunikacji jest natomiast synonimem świadomości konsekwencji - także negatywnych - podejmowanych przez siebie działań.

 

Fundacja Komunikacji Społecznej jest członkiem Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych (AKOP) działającej przy Fundacji im. Stefana Batorego. Angażuje się w projekty i kampanie, których celem jest walka ze zjawiskiem korupcji w Polsce.

 

 

Fundacja Komunikacji Społecznej

do góry