Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Antykorupcyjne praktyki wg badania Deloitte

W październiku tego roku firma doradcza Deloitte opublikowała raport z badania dotyczącego stosowanych w przedsiębiorstwach praktyk antykorupcyjnych (Anti-Corruption Practices Survey 2011).

Osiągnięcie zgodności z przepisami obowiązującego ustawodawstwa antykorupcyjnego stanowi dla globalnie działających przedsiębiorstw rosnące wyzwanie. Liczba spraw związanych z egzekwowaniem zapisów amerykańskiej Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) oraz wysokość kar nakładanych za naruszenie przepisów na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco wzrosły. Również wejście w życie z dniem 1 lipca tego roku Brytyjskiej Ustawy Antykorupcyjnej (UK Bribery Act) dla wielu firm, także dla tych posiadających programy zapewniające zgodność z przepisami FCPA, oznacza ponowną ewaluację podejmowanych działań antykorupcyjnych. Każdy podmiot prowadzący działalność handlową na terenie Wielkiej Brytanii podlega pod UK Bribery Act. Eksterytorialny charakter ustawy powoduje, iż obejmuje ona swym zasięgiem firmy podejmujące działania biznesowe na całym świecie. Ustawa nie zezwala także m.in. na drobne gratyfikacje przyspieszające tok spraw (facilitating payments).

Firma Deloitte przeprowadziła badanie mające na celu ustalenie, jakie działania podejmowane są przez firmy w celu zapobiegania praktykom korupcyjnym w prowadzonych przez nie kontaktach handlowych, a także w celu zapewnienia zgodności z obostrzeniami wynikającymi z obowiązującego ustawodawstwa antykorupcyjnego.

Wyniki badania wskazują, że podczas gdy blisko 90 procent respondentów potwierdziło istnienie polityki antykorupcyjnej firmy, to jedynie 29 procent wyraziło przekonanie, że funkcjonujący program może przyczynić się do zapobiegania lub wykrycia korupcyjnych praktyk. Według autorów badania, tak niski wynik odnoszący się do przekonania o efektywności funkcjonującej polityki wskazywać może na potrzebę przemodelowania dotychczasowych działań antykorupcyjnych wielu firm.

Ponadto badanie wykazało, że pomimo funkcjonowania polityk antykorupcyjnych, istnieje kilka obszarów, w których programy antykorupcyjne wielu przedsiębiorstw mogą wykazywać niedostatki.

Jak podkreślają autorzy raportu, posiadanie efektywnego programu antykorupcyjnego jest obecnie dla firm bardziej istotne, niż kiedykolwiek wcześniej.

Raport w wersji angielskiej dostępny jest na stronie internetowej firmy Deloitte.

Źródło: deloitte.com
 

 

 

 

do góry