Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Wsparcie i ochrona sygnalistów – Raport

Fundacja im. Stefana Batorego opublikowała przygotowany przez program Przeciw Korupcji - Wsparcie i ochrona sygnalistów, raport z badania Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy.

Badanie przeprowadzone zostało w 2010 roku, przy wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów, w środowisku sędziów orzekających w sądach pracy. W ramach badania zapytano sędziów, jak w świetle ich doświadczenia kształtuje się sytuacja prawna polskich sygnalistów - osób, które działając w dobrej wierze i narażając się na ostracyzm współpracowników, utratę pracy czy marginalizację zawodową, ujawniają ważne dla interesu społecznego lub publicznego nieprawidłowości zachodzące w miejscu pracy. Przeprowadzane wywiady miały charakter anonimowy a badanie zrealizowano w wydziałach pracy lub pracy i ubezpieczeń społecznych dwudziestu dziewięciu sądów.


Intencją przyświecającą badaniu było sprawdzenie czy obowiązujące przepisy ogólne dotyczące ochrony pracowników skutecznie bronią sygnalistę przed niezgodnym z prawem zwolnieniem. W zainteresowaniu autorów badania znajdowało się ustalenie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie polski ustawodawca poradził sobie z zadaniem stworzenia takich uregulowań prawnych, dzięki którym osoby posiadające wiedzę na temat nieprawidłowości nie będą miały obaw przed ich ujawnieniem. W tym między innymi, czy demaskator może wywodzić swoje roszczenia korzystając z takich instrumentów prawnych jak zasada równego traktowania lub zakaz mobbingu. Podjęto próbę ustalenia jak w praktycznym ujęciu, na sali sądowej, funkcjonują przepisy prawa pracy.

Autorzy badania przyjęli założenie, że ochrona demaskatorów nie powinna ograniczać się wyłącznie do obszaru zagadnień korupcyjnych, ale pożądane jest, by była skuteczna także w przypadkach informowania o zagrożeniach dla szeroko rozumianego interesu społecznego lub publicznego.

Fundacja im. Stefana Batorego ma na celu wzmacnianie ochrony prawnej sygnalistów. Od kilku lat podejmuje w tym obszarze istotne inicjatywy. Aktualnie Fundacja działa na rzecz wzmocnienia statusu sygnalisty w postępowaniu karnym, zwiększenia ochrony sygnalisty na gruncie prawa pracy, a także świadczy bieżącą pomoc prawną.

Źródło: batory.org.pl
 
 

Pobierz Raport

 

 

 

 

 

do góry