Nawigacja

Raporty sytuacyjne

08.04.2011 Kiepskie drogi, biurokracja i walka z malarią

08.04.2011

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła niedawno, że w toku robót drogowych doszło do poważnych zaniedbań inwestorskich, co może grozić ujawnieniem się wad technicznych i koniecznością ponownego wykonania niektórych prac. Częstym grzechem jest niegospodarność, w tym wydłużanie umów czy niedochodzenie kar umownych. W ten sposób Namysłów mógł stracić prawie 5 milionów złotych.

W takich okolicznościach Polska ma nadzieję, że przekona Komisję Europejską do zgody na przesunięcie części pieniędzy z projektów kolejowych na drogi, jednak ta niechętnie odnosi się do tych pomysłów, bo uważa, że polskie koleje są w złym stanie i wymagają finansowego wsparcia.


W Rankingu Konkurencyjności 2010-2011 przygotowanego przez Światowe Forum Gospodarcze zajmujemy 39. miejsce na 139 państw *. Poprawa wyników w stosunku do poprzednich lat ma swoje źródło między innymi w zaufaniu do sektora finansowego. Niemniej, aby utrzymać lub zająć lepszą pozycję kluczowa jest, zdaniem autorów Raportu, poprawa infrastruktury. I właśnie pod tym względem zajmujemy aż 108. pozycję, a biorąc pod uwagę już same drogi - spadamy na pozycję 7. od końca! Opracowanie mówi wprost: „Polskie drogi są kiepskie, daleko w tyle za światowymi standardami”.

Rosja, która zmaga się z opłakanym stanem dróg i wysokimi kosztami ich wykonania, pod tym względem  w najnowszym rankingu Światowego Forum Gospodarczego plasowana jest wyżej od Polski.  Kiedy rok temu Paul Goble w artykule “Korupcja powoduje, że rosyjskie drogi są jednymi z najgorszych na świecie” wskazywał, że budowa kilometra drogi w Rosji może kosztować rosyjskiego podatnika 6 razy tyle co Amerykanina, że użyteczność dróg sięga 12 lat, podczas gdy np. w Szwecji – 40, a przedsiębiorcy winią za to korupcję, można byłoby sądzić, że na tym tle powinniśmy wypaść całkiem przyzwoicie. Wprawdzie z autostrady A1 wywożono dolomit, Centralne Biuro Antykorupcyjne miało pod lupą autostradę A2, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała  status pokrzywdzonego, to jednak utrudnienia komunikacyjne spowodowane przebudową i ciągłymi remontami nawierzchni dawały złudzenie,  że praca wre.

Opierając się na 12 filarach konkurencyjności, w sumie zawierających 111 elementów, warto przytoczyć te, w których Polska wyróżnia się in minus lub in plus na tle badanych krajów (w nawiasie miejsce względem 139 państw).

Jakość dróg (131)
Porty (114)
Przejrzystość stanowienia prawa (113)
Równowaga budżetowa (113)
Transport lotniczy (108)**
Utrudnienia administracyjne (111)
Obciążenia podatkowe (107)
Skuteczność uregulowań mediacyjnych (106)

W konkurencji „drogi” wyprzedzają nas  nie tylko wszyscy sąsiedzi, z wyjątkiem Ukrainy, ale np. Mozambik, Nigeria, Nepal, Mauretania, Czad, Burkina Faso, Lesotho, Zambia, Wybrzeże Kości Słoniowej i ponad setka innych państw. Dla porównania Niemcy zajmują chlubne 5. miejsce, Litwa - 32., Słowacja 67.,Czechy 80., a Rosja 125.

W Raporcie ŚFG wskazano na inne bolączki polskiego biznesu, w tym: uregulowania podatkowe, niewydajną administrację rządową czy trudności w uzyskaniu kredytów. Wśród 15 doskwierających czynników na 9. miejscu znalazła się też korupcja, zaraz po kiepskim przygotowaniu zawodowym*** i takąż etyką pracowniczą.

Ankietowani najgorsze zdanie, oprócz infrastruktury,  mają o polskich instytucjach. W części poświęconej Polsce położono nacisk na krytyczny stosunek do efektywności prac rządu.  Świetnie za to wypadliśmy w zwalczaniu malarii – 1. miejsce, i całkiem dobrze  w ochronie prawnej – 6. pozycja.

Ogólny trend jest taki, że państwa, które zajmują wysokie pozycje w rankingu, mają świetnie rozwiniętą infrastrukturę i odpowiednio, te które w nią inwestują, poprawiają swoje miejsce na tle innych. Autorzy Raportu zwrócili uwagę, że znaczenie mają nie bliskosiężne plany, ale przede wszystkim transport, jakość dróg czy portów, bowiem te właśnie elementy pozwalają na przepływ towarów w przewidywalnym czasie oraz swobodne przemieszczanie się pracowników.

Światowy Raport Konkurencyjności przygotowywany od 2004 roku jest uznawany za miarodajną publikację przygotowywaną przez Światowe Forum Gospodarcze, szwajcarską organizację pozarządową, która co roku organizuje konferencje w Davos.
 

Zobacz pełen Raport Światowego Forum Gospodarczego

* 2009-2010 – 46 miejsce na 133 kraje; 2008-2009 – 53 miejsce na 134 kraje
** Transport kolejowy - 62
*** Raport jednocześnie wskazuje wysokie standardy w edukacji, zaufanie do sektora finansowego

 

 Źródła:
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2010-2011-0?fo=1
Paul Goble  “Corruption keeping Russian highways among worst in the world” na
http://economie.moldova.org/news/corruption-keeping-russian-highways-among-worst-in-the-world-206976-eng.html
“Russia still isn’t connected by road from Kaliningrad to Vladivostok”
na http://economie.moldova.org/news/russia-still-isnt-connected-by-road-from-kaliningrad-to-vladivostok-207895-eng.html
nik.gov.pl


 

 

 

do góry