Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Strategia Polskiego Biznesu wobec Korupcji

Autorami opracowania Strategia Polskiego Biznesu wobec Korupcji są: Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczyk i Anna Szcześniak z Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Omawiana praca jest jedną z wielu z serii działań mających na celu podniesienie kultury przedsiębiorczości w Polsce i została opublikowana we wrześniu 2001 roku.

Projekt „Strategia Polskiego Biznesu wobec Korupcji” został przeprowadzony na podstawie analizy ponad 100 przedsiębiorstw i pozwolił na zapoznanie się z opiniami przedsiębiorców na temat zjawiska korupcji.

W pierwszej części opracowania, opartej na badaniach ankietowych, przedstawiono stanowisko polskich przedsiębiorców wobec korupcji i sugerowane sposoby walki z nią. Powyższymi badaniami posłużono się również w drugiej części podając stanowisko polskiego biznesu wobec omawianych zagadnień oraz wnioski z badań nad postawami przedsiębiorców wobec korupcji. W ostatniej części dokonano analizy przyjęcia przez Polskę konwencji OECD dotyczącej walki z korupcją w międzynarodowym obrocie handlowym.

Znamiennym wydaje się być zdanie autorów opracowania, w których opinii zjawisko korupcji, pomimo, że nadal jest znaczącym problemem, nie nasila się, a obszary wolne od korupcji są coraz łatwiej dostrzegalne. Wykazano również, że przedsiębiorcy są zainteresowani ograniczeniem zjawiska korupcji, wskazano na kwestie, których regulacja może przyczynić się w znacznym stopniu do ograniczenia tej patologii, przyjęto również strategie i plan działania polskiego biznesu wobec korupcji.
 

 

Pliki do pobrania

do góry