Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Kobiety bardziej odporne na korupcję?

Zdaniem Justina Esareya, profesora nauk politycznych z Uniwersytetu Rice w Houston, w demokracjach kobiety są bardziej odporne na korupcję i bardziej skłonne ją potępiać. Wnioski z badań opublikował we wrześniu 2013 roku.

  • Logo Greco i CBA

Przeprowadzone pod Esareya kierownictwem badanie zatytułowane jest "Uczciwsza płeć czy mit czystości? Korupcja, płeć i kontekst instytucjonalny" (Fairer Sex' or Purity Myth? Corruption, Gender, and Institutional Context). Jego celem było zbadanie, czy postawy kobiet zaangażowanych w działalność polityczną względem korupcji różnią się od ich męskich kolegów.

Autorzy badania ustalili, że w zależności od instytucjonalnego kontekstu, kobiety mogą być bardziej nieprzychylne zachowaniom korupcyjnym lub mogą prezentować postawy zbliżone męskim. Różnica w podejściu na korzyść kobiet zauważalna była w państwach demokratycznych, natomiast w państwach o autorytarnej formie rządów, obie płcie prezentowały podobne podejście.

Zdaniem autorów różnice wynikają z podejścia kobiet do sprawowania urzędów, wynikającego z poczucia bycia zobligowanym do postępowania w zgodzie z obowiązującymi normami społecznymi. W demokracjach generalnie poziom korupcji jest niższy, niewielki jest również stopień powszechnej akceptacji dla korupcyjnych praktyk. W związku z tym i kobiety w polityce czują się zobligowane do prezentowania takich postaw. Natomiast w systemach autorytarnych poziom korupcji jest zazwyczaj wyższy, gdyż nepotyzm czy wręczanie korzyści nie jest powszechnie postrzegane jako zachowanie o znamionach korupcyjnych. Zatem i kobiety w swojej działalności politycznej mają tendencję do stosowania się do tak pojmowanych ogólnych norm i zwyczajów.

Na tej podstawie skonkludowano, że o ile zwiększenie stopnia żeńskiej partycypacji w życiu politycznym w państwach autorytarnych nie odbiło by się na stopniu korupcji w danym kraju, o tyle w demokracji mogłoby to mieć przełożenie na zmniejszenie skali korupcji.

Badanie przeprowadzone zostało dwutorowo. Pierwsza część opierała się na analizie wyników dla poszczególnych państw, jakie uzyskały one w 3 różnych indeksach mierzących poziom korupcji: Indeksie Percepcji Korupcji Transparency International oraz badaniach World Bank's Governance Indicators i International Crisis Risk Group. W ten sposób zgromadzono informacje o 157 krajach obejmujące lata 1998-2007. Druga część skupiała się na analizie indywidualnego stosunku do korupcji uczestników badania spośród 68 państw. Oparto ją o World Values Survey obejmującej lata 1999-2002.

Pełen raport dostępny jest pod poniższym linkiem.do góry