Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Prawomocnie skazani wykluczeni z przetargów w UE

17 września br. Komisja ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy (CRIM - The Special Committee on Organised Crime, Corruption and Money Laundering) zatwierdziła plan zwalczania przestępczości na lata 2014 - 2019. W efekcie jej pracy wyznaczono nowe ramy prawne w przedmiotowym obszarze. Głosowanie nad raportem przewidziano na sesji 21-24 października.

Jeśli nowe prawo wejdzie w życie osoby prawomocnie skazane w sprawach korupcyjnych, zorganizowanej przestępczości lub prania pieniędzy będą wykluczone z ubiegania się o zamówienia publiczne na obszarze całej Unii Europejskiej oraz z ubiegania się o jakąkolwiek funkcję publiczną. Wyroki w takich sprawach będą natychmiast egzekwowane we wszystkich państwach członkowskich. Dodatkowo:

 

  • skonfiskowane aktywa przestępców mają służyć celom społecznym,
  • osoby prawne, np. holdingi i ich podmioty zależne w przypadku popełnienia przestępstwa finansowego powinny być prawnie odpowiedzialne za zwrot każdej dotacji państwowej, jaką otrzymały,
  •  kupowanie głosów ma być przestępstwem nawet jeśli nie przyniesie korzyści sprawcy
  • powołany zostanie Urząd Europejskiego Prokuratora, nadzorującego krajowe śledztwa i zwalczającego przestępstwa godzące w interesy finansowe Unii Europejskiej,
  • ujednolicona zostanie definicja zorganizowanej przestępczości,
  • świadkowie i informatorzy w UE otrzymają pomoc pozwalającą na rozpoczęcie życia z nową tożsamością.


 
 
Źródło: http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/meps-unite-in-fight-against-organised-crime-corruption-and-money-laundering/

 
 

 

 

 

 

 

do góry