Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Sprawozdanie – zamówienia publiczne w 2013 r.

W dniu 25 lipca 2014 r. Rada Ministrów po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. – poinformował na stronie internetowej Urząd. Do Sprawozdania Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili uwag.

W dokumencie zawarto informacje dotyczące systemu zamówień publicznych oraz działalności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W Sprawozdaniu ujęto ponadto wnioski i rekomendacje koniecznych do podjęcia działań w obszarze systemu zamówień publicznych, dotyczących dalszego otwarcia tego rynku na konkurencję oraz ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Sprawozdania, które dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz tutaj.

Źródło: uzp.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie UZP

 

do góry