Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Badanie przestępczości gospodarczej PwC

W Polsce nastąpił dynamiczny wzrost przestępczości gospodarczej – taki wniosek płynie z najnowszego badania przestępczości gospodarczej „Global Economic Crime Survey 2014", przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC.

Jak wynika z raportu, w ciągu ostatnich dwóch lat blisko połowa badanych firm w Polsce padła ofiarą przestępstw gospodarczych. Jednym z istotnych problemów polskich przedsiębiorców, jest także przestępczość korupcyjna.

Najczęstszym przestępstwem wskazywanym przez przedsiębiorców była kradzież majątku – wskazana przez 72% badanych. Na kolejnych miejscach uplasowały się: nadużycia w obszarze zakupów (33% wskazań), korupcja i przekupstwo (21%), cyberprzestępczość (19%) oraz manipulacje księgowe (19%).

Ponad 7% spośród wszystkich badanych firm w Polsce przyznało, iż poproszono je o zapłacenie łapówki, a ponad 16% oceniło, że straciło kontrakt na rzecz konkurenta, który zapłacił łapówkę. Jak się okazuje polscy przedsiębiorcy w swoich przewidywaniach co do wystąpienia przestępczości gospodarczej, najdalej od rzeczywistych danych odbiegają w przypadku przestępczości korupcyjnej. Z badania wynika, że aż 43% przedsiębiorstw uważa, że staną się jej ofiarą w przyszłości, zaś rzeczywisty wskaźnik wynosi 21%.

Odwrotnie od wyników uzyskanych na świecie, polscy przedsiębiorcy za najbardziej dotkliwą konsekwencję korupcji uznali straty finansowe, a następnie utratę reputacji. Połowa z badanych nie potrafiła oszacować poniesionych w wyniku korupcji strat finansowych. Ci, którzy je obliczyli wskazywali kwoty powyżej 150 tys. zł (21%), w tym ponad 7% wskazało kwotę powyżej 3 mln zł.

Badanie pokazuje także, że w Polsce nie są doceniane narzędzia kultury korporacyjnej służące wykrywaniu nieprawidłowości. W ten sposób w Polsce wykryto jedynie 6% nadużyć (na świecie 23%). Najwięcej, ponad połowę z popełnionych przestępstw wykryto w ramach czynności kontrolnych – w ramach działań audytu wewnętrznego oraz systemów raportowania o podejrzanych transakcjach.

Badanie przestępczości gospodarczej „Global Economic Crime Survey 2014” przeprowadzono między sierpniem a październikiem 2013 r. Na kwestionariusz internetowy odpowiedziało 5128 respondentów z 99 krajów na świecie, w tym także 94 osoby z Polski. Połowę ankietowanych stanowiła kadra zarządzająca w spółkach.

W celu zapoznania się z bardziej szczegółowymi wynikami badania zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej PwC Polska, na której opublikowano raport.

Źródło:

http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/2014/2014-03-12-dynamiczny-wzrost-przestepczosci-gospodarczej-w-polsce.jhtml

do góry