Nawigacja

Rankingi korupcji

Indeks Percepcji Korupcji 2012

Przygotowywany przez Transparency International rokrocznie od 1995 roku Indeks Percepcji Korupcji (CPI) jest czołowym wyznacznikiem korupcji w sektorze publicznym.

W 2012 roku TI zmieniło metodologię badań. Inaczej niż to miało miejsce w latach ubiegłych  zastosowano skalę od 0 do 100 (zamiast 0-10), w której 0 oznacza kraj najbardziej skorumpowany, a 100 najmniej skorumpowany. Zmiana ta ma umożliwić dokładne obserwowanie trendów i porównywanie wyników względem lat ubiegłych. 

W rankingu CPI 2012 75 procent krajów otrzymało wynik poniżej 50 punktów, co wg Transparency  International, wskazuje na potrzebę większej przejrzystości instytucji publicznych i rozliczenia osób ze szczytów władzy.

W tegorocznej edycji Indeksu Polska uzyskała 58 punktów i została sklasyfikowana na 41. miejscu. W porównaniu z zeszłym rokiem oznacza to utrzymanie pozycji w rankingu. Lepiej od nas wypadły takie kraje jak Niemcy, które otrzymały 79 pkt. i zajęły 13 pozycję oraz  Estonia z 64 pkt. i 32 miejscem w rankingu.

Za Polską uplasowały się Węgry na miejscu 46 i 55 pkt., Litwa na miejscu 48 i 54 pkt., Czechy i Łotwa - ex aequo 54 miejsce i  49 pkt.  oraz Słowacja - 62 miejsce i 46 pkt.

Na czele zestawienia znalazły się  Dania, Finlandia i Nowa Zelandia, które otrzymały po 90 pkt. Wszystkie kraje skandynawskie zmieściły się w pierwszej 10 rankingu. Z kolei, tak jak w roku ubiegłym, Korea Północna i Somalia, z wynikiem 8 pkt zamknęły tegoroczną listę państw poddanych ocenie.

Publikując tegoroczny Indeks Percepcji Korupcji TI wzywa rządy na całym świecie, by zaczęły zauważać korupcję, gdyż wynik w rankingu jest odzwierciedleniem ich starań w tych zmaganiach. Do obywateli apeluje także o rozliczanie swoich przywódców.
 

 

Zobacz  Indeks Percepcji Korupcji 2012

 

 

 

 

do góry