Nawigacja

Rankingi korupcji

Światowy Barometr Korupcji 2010

W dniu 9 grudnia 2010 roku pozarządowa organizacja Transparency International opublikowała najnowszą edycję barometru korupcji - 2010 Global Corruption Barometer. TI szczyci się, że jest to jedyne badanie opinii społecznej o światowym zasięgu, które obejmuje opinie i doświadczenia korupcyjne respondentów.

Barometr za 2010 rok jest już 7 edycją tego przedsięwzięcia. Swoim zasięgiem objęło ono 91 781 osób z 86 państw. Zrealizowano je pomiędzy 1 czerwca a 30 września. Jak można zaobserwować w porównaniu z badaniem z 2009 roku, jego zasięg zarówno osobowy jak i geograficzny wyraźnie uległ zwiększeniu, przez co podtrzymany został wzrostowy trend od jego debiutu w 2003 roku. Dzięki temu dostarcza on spektrum informacji na temat tego, jak postrzegane jest zjawisko korupcji i jego skala przez mieszkańców poszczególnych państw, jak również jak odbierane są przez nich działania antykorupcyjne władz.

Jak napisano we wstępie do raportu z badania, jego wyniki mają uzupełniać te, uzyskane w pozostałych 2 sztandarowych projektach TI: Indeksie Percepcji Korupcji oraz Indeksie Przekupstwa, które odzwierciedlają poglądy na korupcję i jej poziom ze strony ekspertów oraz przedsiębiorców.

Konkluzje, jakie wynikają z badania nie napawają optymizmem. W opinii badanych ogólny poziom korupcji wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat, zaś największy jej wzrost dostrzegany jest w krajach Ameryki Północnej oraz Unii Europejskiej. Drobna korupcja jest równie powszechna, jak w latach ubiegłych, co respondenci usprawiedliwiają chęcią uniknięcia problemów z organami władzy. Za najbardziej dotknięte piętnem korupcji większość ankietowanych uznała partie polityczne. Ich notowania też w klasyfikacji spadły najbardziej. Poprawiło się natomiast postrzeganie wymiaru sprawiedliwości. Niską reputacją cieszą się działania mające zapobiegać korupcji podejmowane przez rządy państw, gdyż 50 procent badanych uważa je za nieskuteczne. Przekłada się to na niski poziom zaufania obywateli do rodzimych instytucji oraz ich zdolności do zwalczania korupcji.

Z drugiej jednak strony zaobserwować można wyłaniające się z odpowiedzi badanych przekonanie, iż społeczeństwa mają możliwość wywrzeć wpływ na walkę z korupcją. 7 na 10 respondentów wyraziło opinię, że zwykli obywatele mogą mieć swój wkład w tę walkę, zaś połowa jest w stanie wyobrazić sobie siebie w takiej roli.

W przypadku Polski badanie zrealizowano w dniach 1-9 lipca 2010 roku na reprezentacyjnej grupie 1003 osób powyżej 16 roku życia. Na zlecenie TI metodą wywiadu przeprowadziła je firma Mareco Polska. W opinii 26 procent polskich ankietowanych poziom korupcji spadł w ciągu ostatnich 3 lat, dla 45 procent nie uległ zmianie, natomiast dla 29 procent wzrósł. W ich opinii, podobnie jak w przypadku wszystkich badanych, najbardziej skorumpowane są partie polityczne, które nieznacznie wyprzedziły sektor prywatny oraz ex aequo władzę ustawodawczą oraz administrację publiczną. Dla 57 procent Polaków obecne działania rządu są nieskuteczne. Przeciwne zdanie wyraziło 16 procent ankietowanych, zaś 27 procent nie miało zdania.

 

Pliki do pobrania

do góry