Nawigacja

Rankingi korupcji

Polska w Indeksie Rządów Prawa (WJP Rule of Law Index 2019) – poprawa wyników Polski w części obszarów tematycznych indeksu

Polska zajęła wysokie 27. miejsce w Indeksie Rządów Prawa RLI 2019 z wynikiem 0,66 punktu. Warto odnotować poprawę wyników szczegółowych w części obszarów tematycznych indeksu, zwłaszcza w zakresie zwalczania korupcji, wykonywania prawa i procesu karnego

W marcu 2019 r. opublikowano raport podsumowujący kolejną edycję Indeksu Rządów Prawa (Rule of Law Index – RLI), prowadzonego od 2008 r. przez World Justice Project, organizację międzynarodową, która działa na rzecz ugruntowania idei rządów prawa na świecie. Źródłem wyników indeksu jest synteza danych pochodzących z badania socjologicznego reprezentatywnej próby społeczeństwa danego kraju oraz odpowiedzi z profilowanych ankiet kierowanych do lokalnych ekspertów.

W indeksie ocenie poddaje się osiem różnych dziedzin życia państwowego: 1) mechanizmy równowagi władzy, 2) problem korupcji, 3) otwartość rządu, 4) poszanowanie praw człowieka i obywatela, 5) bezpieczeństwo i porządek publiczny, 6) egzekwowanie przepisów prawa, 7) proces cywilny oraz 8) proces karny. Każdy kraj, ujęty w indeksie, może zdobyć notę od 0 do 1, przy czym wyższa wartość oznacza bardziej ugruntowane rządy prawa w kraju.

W 2019 r. w zestawieniu ujęto 126 państw świata. Rzeczpospolita Polska zajęła wysokie 27. miejsce z wynikiem 0,66 punktu, tracąc 0,01 punktu i spadając w rankingu o 2 miejsca względem ubiegłego roku. Choć ogólny wynik jest niższy niż w poprzednim zestawieniu, warto zwrócić uwagę na poprawę, w niektórych przypadkach znaczącą, wyników szczegółowych w części obszarów tematycznych indeksu, zwłaszcza w zakresie zwalczania korupcji, wykonywania prawa i procesu karnego. Wskazano, że zgodnie z percepcją społeczną i ekspercką, ograniczana jest skala zjawiska korupcji w wymiarze sprawiedliwości, aparacie bezpieczeństwa i w ramach procesu wypracowywania projektów aktów prawnych.

Spośród państw sąsiadujących z Polską, najlepszy wynik zanotowała Republika Federalna Niemiec (0,84 punktu; 6. miejsce). Wysoko w rankingu znalazła się również Republika Czeska (0,73 punktu; 19. miejsce). Znacznie gorsze wyniki uzyskały: Republika Białorusi (0,52 punktu; 66. miejsce), Ukraina (0,50 punktu; 77. miejsce)  i Federacja Rosyjska (0,47 punktu; 88. miejsce). W zestawieniu nie zostały ujęte Republika Słowacka oraz Republika Litewska. Republika Mołdowy zajęła 85. miejsce, z oceną 0,49 punktu.

Liderami Indeksu Rządów Prawa RLI są państwa skandynawskie zajmujące cztery pierwsze miejsca: Królestwo Danii (0,90 punktu), Królestwo Norwegii (0,89 punktu), Republika Finlandii (0,87 punktu) oraz Królestwo Szwecji (0,85 punktu). Najniżej w zestawieniu znalazły się Demokratyczna Republika Konga (0,33 punktu), Królestwo Kambodży (0,32 punktu) i Boliwariańska Republika Wenezueli (0,28 punktu).

Indeks RLI ma charakter szacunkowy i poglądowy, jest jednak uznanym narzędziem, z którego chętnie korzystają przedstawiciele środowisk eksperckich i naukowych, także w Polsce.

Źródło: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019

 

Opublikowano w dniu 15.04.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Polska w Indeksie Rządów Prawa (WJP Rule of Law Index 2019) – poprawa wyników Polski w części obszarów tematycznych indeksu
    Polska w Indeksie Rządów Prawa (WJP Rule of Law Index 2019) – poprawa wyników Polski w części obszarów tematycznych indeksu
do góry