Nawigacja

Rankingi korupcji

Indeks Percepcji Korupcji 2019

23 stycznia 2020 roku ogłoszono wyniki kolejnej edycji Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index – CPI). Badanie prowadzone jest przez Transparency International, organizację międzynarodową, działającą na rzecz przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym i gospodarczym.

Indeks ma charakter wieloźródłowy, powstaje w oparciu o ankiety uzupełniane przez przedstawicieli środowisk biznesowych, a także o oceny sporządzane przez ekspertów z danego kraju. W najnowszym raporcie, podobnie jak w roku ubiegłym, ewaluacji poddano 180 krajów, które mogą otrzymać od 0 (kraj wysoce skorumpowany) do 100 punktów (znikoma skala korupcji). Jest to narzędzie służące do szacunkowego pomiaru korupcji poprzez badanie postrzegania skali tego zjawiska.

W zestawieniu za 2019 rok, Polska zajęła 41. miejsce, otrzymując 58 punktów. Średni wynik dla grupy Europa Zachodnia i Unia Europejska, do której należy Polska wynosi 66 punktów. Polska należy więc do grupy krajów najskuteczniej walczących z korupcją, bowiem wśród pierwszych 20 miejsc w Indeksie aż 14 zajmują państwa tego regionu.

Przedstawiciele Transparency International podkreślają, że choć region Europy Zachodniej i Unii Europejskiej może poszczycić się znaczącymi sukcesami w walce z korupcją, to wciąż pozostaje wiele obszarów wymagających większego i bardziej efektywnego zaangażowania.

Niższe wyniki w Indeksie CPI uzyskała większość państw sąsiadujących z Polską, z wyjątkiem Niemiec (9. miejsce, 80 punktów) i Litwy (35. miejsce, 60). Czechy zajęły 44. miejsce, otrzymując 56 punktów, Słowacja zajęła 59. pozycję z 50 punktami. Na dalszych miejscach znalazły się Białoruś (66. miejsce, 45 punktów), Ukraina (126. miejsce, 30 punktów) i Rosja (137. miejsce, 28 punktów).

Czołowe miejsca zajęły: ex aequo Dania i Nowa Zelandia (1. miejsce, 87 punktów), a także Finlandia (3. miejsce, 86 punktów).

Najgorzej zostały ocenione: Somalia (180. miejsce, 19 punktów), Sudan Południowy (179. miejsce, 12 punktów) i Syria (178. miejsce, 13 punktów).

Zobacz rezultaty poszczególnych krajów na stronie Transparency International

Źródło: transparency.org

 

Opublikowano w dniu 23.01.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Indeks Percepcji Korupcji 2019, Źródło: www.transparency.org
    Indeks Percepcji Korupcji 2019, Źródło: www.transparency.org
do góry