Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

Dokumenty OECD dotyczące korupcji

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 168/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Załącznikiem do Uchwały, Ministerstwo Sprawiedliwości właściwe jest do współpracy w ramach Grupy Roboczej OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych.

Grupa Robocza monitoruje przestrzeganie przez państwa - strony postanowień Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Konwencja weszła w życie 15 lutego 1999 r. Obecnie stronami jest 38 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie OECD.

Konwencja zobowiązuje państwa - strony do penalizacji czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz ustanowienia odpowiedzialności krajowych osób prawnych za to przestępstwo. Poprzez wprowadzenie w każdym z państw - stron, w odniesieniu do własnych przedsiębiorców, karalności czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych dąży do zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wszystkim uczestnikom międzynarodowego obrotu gospodarczego.

 

Źródło: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-oecd/

Zobacz dokumenty OECD dotyczące korupcji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

do góry