Nawigacja

Badania opinii społecznej

Meksykanie nękani przez urzędników

Najnowszy raport BRIBEline, czyli Gospodarczego Rejestru Międzynarodowego Łapownictwa i Wymuszeń, monitorujący w latach 2007-2010 grupę 151 osób mieszkających w Meksyku, pokazuje skalę i rodzaje korupcji, które nękają jego mieszkańców. Okazuje się, że żądanie łapówek najczęściej wysuwane jest ze strony urzędników.

Raport BRIBEline Mexico dostarcza szczegółowych informacji na temat osób, które inicjują korupcję, a także częstotliwości wysuwania żądań łapówek i celów, jakie za ich pomocą osoby te chcą osiągnąć.


Na czołowym miejscu wśród podmiotów domagających się pieniędzy od zwykłych śmiertelników znaleźli się funkcjonariusze policji. Zostali oni wskazani przez 45 procent mieszkańców kraju. Kolejne 12 procent wymieniało wyższych urzędników rządowych. Przytłaczająca większość, bo aż 85 procent osób domagających się łapówek pochodziła od pracowników urzędów, podlegających pod przepisy ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych, w tym policjantów, lokalnych urzędników, pracowników państwowych spółek, sędziów i innych osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości, żołnierzy, a także członków partii rządzących.

Zaobserwowano również, że 60 procent propozycji korupcyjnych jest składanych cyklicznie. 80 procent respondentów przyznało, że musiało wręczać łapówki do 20 razy w roku, podczas gdy 15 procent stanęło przed takim wyborem ponad 100 razy w ciągu 12 miesięcy.

Podstawową formą łapówek była gotówka, której domagano się w 80 procentach przypadków. Odpowiednio 4  i 5 procent dotyczyło przypadków świadczeń o charakterze seksualnym i innych, bliżej nieokreślonych przysług. Na kolejnych pozycjach znalazły się żądania upominków, rozrywki, gościny, czy pokrycie kosztów podróży.

Wysokość łapówek w przeważającej mierze nie przekraczała 5 tysięcy dolarów. Co dziesiąta łapówka przekraczała 10 tysięcy, a 4 procent przypadków dotyczyło korupcji, gdzie w grę wchodziła kwota ponad 100 tysięcy dolarów.

Porównując korupcję w Chinach, Indiach, Rosji, Meksyku i na Ukrainie, autorzy raportu wykazali, że łapownictwo w Meksyku, pod względem częstotliwości jego występowania, rozmiarów i podmiotów uczestniczących, najbardziej przypomina wzorce rosyjskie.

 

Źródło:bribeline.com

Zobacz raport na stronie www.BRIBEline.org


 
 

do góry