Nawigacja

Badania opinii społecznej

Korupcja w doświadczeniu codziennym

Raport z badań z 2001 roku opracowała Anna Kubiak w ramach Programu Przeciw Korupcji. Badanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Forda oraz Banku Światowego.

Celem badania było rozpoznanie potocznego, codziennego, a tym samym subiektywnego sposobu definiowania oraz oceniania zjawiska korupcji, a także codziennych doświadczeń korupcyjnych przeciętnych Polaków. Tym samym jest to badanie społecznej percepcji zjawiska korupcji i relacji samych badanych dotyczących ich doświadczeń z tym zjawiskiem związanych.

W przedstawionych badaniach starano się dotrzeć do społecznego postrzegania tego zjawiska, jak również do informacji o zachowaniach korupcyjnych - ich częstotliwości, miejscach i okolicznościach występowania, wysokości i rodzajach wręczanych łapówek, a więc do opisu interakcji korupcyjnych i odtworzenia społecznego mikroklimatu korupcji.

Na wstępie analizie poddane jest, jak potocznie definiowana jest korupcja. Określenia okazały się być lakoniczne w swej treści. Badane są także własne doświadczenia korupcyjne respondentów. Wnikliwie scharakteryzowano także sytuacje korupcyjne ze względu na powód, miejsce czy przedmiot łapówki. Badaniu poddano również społeczną ocenę łapownictwa biorąc pod uwagę stosunek do karalności łapownictwa, postrzeganie jego przyczyn oraz zalet i wad, którymi się charakteryzuje.

Na koniec w podsumowaniu na podstawie zebranych wyników autorka wyciąga nasuwające się wnioski.

W aneksie do raportu zamieszczono pełen zestaw pytań zadawanych respondentom w trakcie badania.
 

do góry