Nawigacja

Badania opinii społecznej

Opinie o działalności instytucji publicznych

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 5-9 września 2008 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej grupie 1070 dorosłych mieszkańców Polski.

W sondażu badano stosunek społeczeństwa do instytucji publicznych: urzędu prezydenta, parlamentu, instytucji finansowych, instytucji wymiaru sprawiedliwości, związków zawodowych, wojska, Kościoła rzymskokatolickiego, NIK, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, IPN, policji, ABW, CBA oraz najważniejszych stacji radiowych i telewizyjnych. Komunikat o wynikach badania opracował Michał Wenzel.
 

 

Pliki do pobrania

do góry