Nawigacja

Badania opinii społecznej

Polski Rozdział Globalnego Raportu Korupcji 2006

Opracowanie przygotowane przez Transparency International Polska charakteryzuje prawne i instytucjonalne podstawy walki z korupcją z uwzględnieniem konwencji o charakterze antykorupcyjnym ratyfikowanych przez Polskę, w tym Prawnocywilnej Konwencji Rady Europy o Korupcji, Konwencji OECD o Przeciwdziałaniu Łapówkarstwu, Konwencji ONZ o Przeciwdziałaniu Korupcji, Konwencji ONZ o Przeciwdziałaniu Zorganizowanej Przestępczości.

Zawiera ono również próbę opisu problemów władzy sądowniczej w Polsce wraz ze wskazaniem przyczyn oraz uregulowań prawnych mających usprawnić postępowania sądowe oraz ograniczyć korupcję. Posłużono się przykładami obrazującymi niekompetencję i łamanie prawa wśród osób sprawujących władzę. Całość zamknięto spisem literatury odnoszącej się do szeroko rozumianego zjawiska korupcji w Polsce.
 

 

Pliki do pobrania

do góry