Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2017 r.

Prezentujemy kolejną edycję raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat przestępczości korupcyjnej w Polsce – Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2017 r.

Tematem publikowanego corocznie opracowania jest skala zjawiska korupcji w Polsce. Jego celem jest zestawienie danych statystycznych dotyczących zagadnienia zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz analiza poszczególnych czynników zjawiska.

Zaprezentowane w publikacji dane, uzyskane dzięki współpracy Biura z instytucjami i służbami zaangażowanymi w zwalczanie przestępstw korupcyjnych, pozwoliły na przedstawienie różnorodnych aspektów zjawiska korupcji, które pozostaje poważnym problemem o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa i państwa.

Raport dotyczący przestępczości korupcyjnej w 2017 r. został przygotowany na podstawie danych własnych Biura oraz informacji przekazanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Krajową Administrację Skarbową, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Straż Graniczną oraz Żandarmerię Wojskową.

 

Opublikowano w dniu 30.01.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2017 r. - okładka publikacji
    Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2017 r.
do góry