Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Mapa korupcji 2016

Prezentujemy kolejną edycję publikowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji na temat przestępczości korupcyjnej w Polsce – Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2016 r.

Opracowanie jest corocznie publikowanym raportem na temat skali zjawiska korupcji w Polsce. Jego celem jest zestawienie danych dotyczących zagadnienia zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz analiza poszczególnych czynników zjawiska.

Raport został przygotowany na podstawie danych własnych Biura oraz informacji przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Generalną, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Służbę Więzienną i Krajową Administrację Skarbową.

 

Opublikowano w dniu 27.12.2017 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2016 r. - okładka
    Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2016 r. - okładka
do góry