Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Mapa korupcji 2015

CBA po raz kolejny prezentuje publikowaną corocznie informację na temat przestępczości korupcyjnej w Polsce – Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2015 r.

Raport powstał dzięki współpracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Prokuraturą Generalną, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Służbą Celną i Służbą Więzienną. Publikacja gromadzi podstawowe dane dotyczące zagadnienia zwalczania przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2015 r.

W najnowszym wydaniu raportu  po raz pierwszy zaprezentowano także dane na temat przestępstw opisanych w art. 271 § 3 kk, tj. poświadczenia nieprawdy w dokumencie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. 

Opublikowano w dniu 13.12.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry