Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Korupcja polityczna. Najnowsza publikacja CBA

Polecamy najnowszą publikację Centralnego Biura Antykorupcyjnego – „Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”.

Opracowanie powstało jako wyraz realizacji ustawowych zadań CBA, polegających na zwalczaniu korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych.

Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zaangażowanych w proces, w którym obywatele wybierają swoich przedstawicieli do organów władzy. Są to w szczególności następujące stanowiska i funkcje: Prezydent RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego, senatorowie RP, posłowie RP, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, a także radni gmin, powiatów i województw. Publikacja adresowana jest także do osób ubiegających się o wymienione urzędy i mandaty, a także członków gremiów politycznych oraz wszystkich osób uprawnionych do głosowania w wyborach i referendach.

Celem publikacji jest wskazanie przedstawicielom władzy sposobu postępowania zgodnego ze standardami etycznymi i przepisami prawa, a także  przybliżenie wybranych zachowań zabronionych przepisami prawa.

W celu realizacji idei jak najszerszego upowszechnienia treści zawartych w opracowaniu, publikacja została przekazana na ręce wysokich przedstawicieli władzy – w tym Marszałkom Sejmu i Senatu, z intencją udostępnienia jej egzemplarzy członkom docelowej grupy adresatów.

 

Pobierz publikację "Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych" (pdf 2.67 MB)

 

Opublikowano w dniu 16.06.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Okładka publikacji "Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych"
do góry