Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawnictwa CBA

Przegląd Antykorupcyjny nr 13 – Prewencja korupcji. Wytyczne CBA

  • Okładka Przeglądu Antykorupcyjnego nr 13
    Przegląd Antykorupcyjny nr 13
  • Okładka Przeglądu Antykorupcyjnego nr 13
    Przegląd Antykorupcyjny nr 13
  • Algorytm postępowania
    Algorytm postępowania

Polecamy najnowszy, dwujęzyczny numer czasopisma popularno-naukowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Przegląd Antykorupcyjny – Prewencja korupcji. Wytyczne CBA (The Anti-Corruption Bulletin – Corruption prevention. CBA guidelines).

Najnowsze wydanie czasopisma CBA w całości poświęcono prewencji korupcji. Publikacja prezentuje dwa raporty, które powstały w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020. W Wytycznych antykorupcyjnych dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF znaleźć można odpowiedź na pytanie w jaki, właściwy sposób powinien zostać zaprojektowany system zapobiegania korupcji w urzędzie administracji publicznej oraz jak skutecznie go wdrażać. Czytelnikom poszukującym wskazówek na temat tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia korupcyjnego polecamy opracowany przez funkcjonariuszy Biura algorytm postępowania, który stanowi integralną część raportu.  

Drugi dokument, pn. Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym, zwraca uwagę na konieczność połączenie dwóch, równie istotnych elementów, które nierozerwalnie decydują o skuteczności prewencji korupcji: odpo­wiednich przepisów i rozwiązań organizacyjnych oraz właściwych ludzkich postaw.

Prezentowany numer Przeglądu Antykorupcyjnego, który powstał bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to jednocześnie wydanie okolicznościowe. Przekazujemy je na ręce Czytelników w roku jubileuszu 15. rocznicy powołania Biura. Szczególny charakter mijającego roku został zaakcentowany na łamach periodyku publikacją zdjęć wystawy plenerowej pn. 15 lat CBA. Ekspozycja ta, prezentowana czasowo na parkanie siedziby głównej CBA od strony Al. Szucha w Warszawie, stanowi zobrazowanie misji, działalności i roli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie przeciwdziałania korupcji w naszym państwie w okresie ostatnich 15 lat.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

 

Opublikowano w dniu 22.12.2021 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry