Nawigacja

AC Projekt

AC Projekt

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości (ISEC) Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dofinansowania na realizację działań projektu „Rozwój Systemu Szkoleń Antykorupcyjnych” (AC Projekt).

Beneficjentem projektu było CBA, współbeneficjentem projektu litewska Specjalna Służba Śledcza (STT), a partnerem projektu łotewskie Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB).

Projekt składał się z dwóch komponentów – cyklu sześciu międzynarodowych konferencji szkoleniowych zaplanowanych na lata 2013-2015 oraz uruchomienia platformy e-learningowej:

Przeprowadzenie cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz instytucji zaangażowanych w zwalczanie korupcji.

Tematy przewodnie przeprowadzonych konferencji szkoleniowych:

I – zapoznanie się z funkcjonowaniem, strukturą, kompetencjami i zadaniami instytucji uczestniczących w spotkaniu – wymiana doświadczeń,

II – legislacja antykorupcyjna: począwszy od tworzenia prawa poprzez jego wdrożenie i stosowanie aż do analizy konkretnych przykładów,

III – zagrożenia i działania antykorupcyjne w obszarze zamówień publicznych,

IV – mapa korupcji,

V – czynności operacyjno-śledcze (24-29 maja 2015 r.),

VI – czynności w postaci analizy kryminalnej i strategicznej oraz współpraca międzynarodowa w państwach biorących udział w projekcie (7-11 września 2015 r.).

W  zorganizowanych konferencjach wzięło udział ponad 200 uczestników – praktyków i profesjonalistów reprezentujących organy i instytucje antykorupcyjne z: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Chorwacji, Mołdawii, Azerbejdżanu, Czarnogóry, Danii, Macedonii, Austrii, Słowenii, Bułgarii oraz Rumunii.

Uruchomienie platformy e-learningowej (stworzenie narzędzi edukacji antykorupcyjnej i komunikacji dla urzędników, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w ramach trzech komponentów: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie, społeczne skutki korupcji).

W dniu 20 maja 2014 r. na stronie internetowej https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ została udostępniona platforma e-learningowa. Ponadto w dniu 31 lipca 2014 r. została uruchomiona anglojęzyczna wersja platformy.

Platforma została zaprezentowana na 66. Posiedzeniu Plenarnym Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO). Informacja o tej inicjatywie została również szeroko rozpropagowana z udziałem gremiów krajowych i międzynarodowych.

Po pierwszym roku działania platforma e-learningowa CBA odnotowała aktywność ponad 22 800 użytkowników z kraju i zagranicy, zaś po dwóch latach – blisko 38 000 użytkowników.

 

 

do góry