Nawigacja

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020

Zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania RPPK 2018–2020

24 sierpnia 2018 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 134 Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020".

 

Opublikowano w dniu 27.08.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry