Nawigacja

Retrospekcje

San Francisco

16 lipca 1907 roku pod wpływem presji opinii społecznej i prokuratorów zajmujących się zwalczaniem korupcji nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza San Francisco. Urząd ten objął Edward Robeson Taylor.

Jednym z pierwszych ruchów nowego burmistrza było zdymisjonowanie 16 z 18 członków rady miejskiej, szefa policji i wielu innych urzędników, zastępując ich osobami nieuwikłanymi w skandale korupcyjne, związane z zamówieniami publicznymi i podziałem funduszy na odbudowę miasta po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi i pożarach w 1906 roku.

Równocześnie podjęto się postawienia w stan oskarżenia za olbrzymie sprzeniewierzenia byłego burmistrza Eugene Edwarda Schmitza, który zyskał sobie przydomek „Przystojnego Genia”. „New York Times” pisał wówczas: „nie minęło wiele czasu, a wszyscy wiedzieli, że za Schmitzem i jego machlojkami stoi prawnik, Abe Ruef, który zachęcił go do startowania w wyborach o fotel burmistrza San Francisco w 1901 roku”. Sam Ruef grał pierwsze skrzypce w ratuszu przyjmując łapówki od przemysłowców. Skalę korupcji podsumowała gazeta „San Francisco Chronicle”, która wyjawiła, że około 3 tysięcy tego typu spraw zostało na przestrzeni 5 lat umorzonych.

Miasto miało pecha w 1905 roku, kiedy Schmitz został wybrany na reelekcję. Wzburzenie było tak wielkie, że zwrócono się do Theodora Roosevelta, by zlecił śledztwo federalne w sprawie o korupcję w mieście. Prezydent się zgodził, a magnat cukrowy Rudolph Sperckels wyskoczył ze stu tysięcy dolców, by pokryć koszty dochodzenia, które zostało zapoczątkowane przez Williama Burnsa. Szczególną uwagę miano poświęcić przetargom publicznym m.in. na linie trolejbusowe. Rudolph Spreckels miał w tym osobisty interes, bowiem 23 marca 1906 roku prezydent United Rilroad, Patrick Calhoun, zwrócił się do prominentnych mieszkańców San Francisco, sugerując, że jego firma wybrałaby raczej trolejbusy zamiast proponowanej przez Spreckelsa i Jamesa Phelana kolei podziemnej.

Akcji wymierzonej w korupcję w mieście przeszkodziło tragiczne trzęsienie ziemi 18 kwietnia 1906 roku i następująca po nim seria pożarów*. Nie powstrzymało to samej korupcji. 22 maja United Railroad przeznaczyło 200 tysięcy dolarów na przekupienie urzędników miejskich.

Jednym z pierwszych detektywów wyznaczonych przez prokuratora Burnesa do walki z miejską kliką był Al McKinley. Jego zadaniem było asystowanie Abe Ruefowi**. W odpowiedzi, 26 Maja 1906 roku, 18 członków rady miejskiej zaapelowało o zaprzestanie bezprawnych ataków na administrację miasta, a 1 sierpnia ci sami członkowie otrzymali pierwszą ratę łapówki od United Railroad.

Pierwsze oskarżenie przyszło w listopadzie 1906 roku, Schmitza i Ruefa posądzono o wymuszanie haraczy od francuskich restauracji i burdeli. Zgodnie z aktem oskarżenia obaj panowie wpływali na policję, by wstrzymywała pozwolenia na prowadzenie biznesu, po czym żądali od właścicieli 5 tysięcy dolarów, by przywrócić licencję. Komisarze policji, którzy sprzeciwiali się tej praktyce zostawali zwolnieni.

W czerwcu 1907 roku ława przysięgłych uznała Schmitza winnym, a urząd burmistrza został zwolniony. Po tymczasowym zajęciu go przez Charlesa Boxtona, rada miasta wyznaczyła Edwarda Robesona Taylora na burmistrza San Francisco.

Schmitz został skazany na 5 lat więzienia, ale wyrok unieważniono w lutym 1908 roku. Rozpoczęcie ponownego procesu było utrudnione z powodu plotek o przekupieniu ławników, podczas gdy kluczowi świadkowie byli zastraszani, a ich domy wysadzane w powietrze. W końcu, po przesłuchaniu 1450 potencjalnych jurorów i powołaniu ławy przysięgłych, Ruef został skazany na 14 lat więzienia. Do końca nie chciał on jednak zeznawać przeciw Schmitzowi, przyczyniając się do uniewinnienia, w lutym 1912 roku, byłego burmistrza z 27 zarzutów korupcyjnych.


*25 kwietnia Helena Modrzejewska udostępniła swoje ranczo pod Los Angeles osobom dotkniętym tragedią

** W opracowaniu, które posłużyło za źródło do artykułu, użyto wyrażenia „shadow” co oprócz śledzenia, w języku prawniczym oznacza wprowadzenie w arkana spraw młodego prawnika przez starszego kolegę


Źródła: downfalldictionary.blogspot.com; sfmuseum.org

do góry