Nawigacja

Retrospekcje

Nowe prawo antykorupcyjne w Rosji

10 stycznia 2009 roku w Rosji zaczęło obowiązywać nowe prawo antykorupcyjne.

Zostało ono poprzedzone podpisaniem 9 maja 2006 roku Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw Korupcji oraz Prawnokarnej Konwencji o Korupcji ze stycznia 1999 roku, która weszła w życie w Rosji w lutym 2007 roku.

Na reformę wpłynęły rekomendacje GRECO, do której Rosja dołączyła w 2007 roku. Dotyczyły one zmian, jakie należało wdrożyć w rosyjskim systemie prawnym, by usprawnić walkę z korupcją i zmniejszyć szanse jej występowania. Sformułowano je w grudniu 2008 roku, po zakończeniu 2 rund ewaluacyjnych.

Wraz z nowym prawem antykorupcyjnym znowelizowano kodeks cywilny, rozszerzono też definicję korupcji w prawie karnym.


Źródła: legal500.com; usrbc.org; antykorupcja.edu.pl

do góry