Nawigacja

Retrospekcje

Międzyamerykańska Konwencja Przeciw Korupcji

Państwa członkowskie Organizacji Państw Amerykańskich (OAS) w dniu 29 marca 1996 roku przyjęły Międzyamerykańską Konwencję Przeciwko Korupcji.

To doniosłe wydarzenie miało miejsce na konferencji państw członkowskich OAS zwołanej do Caracas w Wenezueli, która specjalnie została poświęcona problematyce tego typu przestępczości. Rangi przyjętemu dokumentowi dodaje fakt, iż jest to pierwsza międzynarodowa konwencja poświęcona zagadnieniu korupcji, jego ponadpaństwowemu zasięgowi i wymiarowi oraz potrzebie porozumienia i współpracy ponad granicami w walce z nim. W życie weszła 6 marca 1997 roku.

Konwencja stawia przed sygnatariuszami 2 główne cele:

  • upowszechnianie i rozwój w systemach prawnych państw-stron konwencji mechanizmów niezbędnych do zapobiegania, wykrywania, karania i zwalczania aktów korupcji,
  • promocję, rozwój i regulowanie wzajemnej współpracy pomiędzy państwami-sygnatariuszami, by podnieść skuteczność podjętych działań i środków mających służyć zapobieganiu, wykrywaniu, karaniu i zwalczaniu korupcji obecnej w administracji publicznej.

Dokument zobowiązuje sygnatariuszy do wdrożenia określonych środków zapobiegawczych oraz do prawnej penalizacji określonych kategorii przestępczości korupcyjnej, tj. ponadnarodowe łapownictwo czy nielegalne wzbogacenie się. Ponadto, przewiduje szereg przepisów zacieśniających współpracę pomiędzy stronami konwencji w takich dziedzinach jak: wzajemna pomoc prawna, techniczne współdziałanie oraz poszukiwanie osób, jak również rozwój bazy instytucjonalnej tę współpracę umożliwiającej. Zawiera także klauzule mówiące o ekstradycji oskarżonych czy zajęciu i przepadku mienia pochodzącego z korupcji. Uwypukla także potrzebę i znaczenie działań prewencyjnych.

W poczuciu, że samo uchwalenie Konwencji nie wystarczy, że potrzebne jest nieustanne podnoszenie jej efektywności, państwa członkowskie przyjęły w czerwcu 2001 roku na forum Zgromadzenia Ogólnego OAS w San Jose na Kostaryce Procedurę Wdrażania Międzyamerykańskiej Konwencji Przeciwko Korupcji (MESICIC). Jest to międzyrządowe ciało działające w ramach OAS, którego zadaniem jest asysta i pomoc państwom we wdrażaniu przepisów i regulacji zawartych w Konwencji. Bazuje ono na praktyce wzajemnej analizy i oceny postępów oraz formułowania rekomendacji odnośnie obszarów, w których dalsze działania są potrzebne.


Tekst konwencji (w jęz. angielskim)


Źródło: oas.org, wikipedia.org.

do góry