Nawigacja

Nowe trendy w informatyce kryminalistycznej

Nowe trendy w informatyce kryminalistycznej

W dniach 18 - 21 grudnia 2023 r.  odbyło się ostatnie specjalistyczne szkolenie finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finasowania 2014-2021 w ramach projektu prowadzonego przez CBA. Szkolenie było poświęcone nowym trendom w informatyce kryminalistycznej i miało formę warsztatów. Pod okiem doświadczonych ekspertów posiadających wiedzę z zakresu analizy śledczej  funkcjonariusze CBA poszerzali swoje kompetencje i zdobywali nowe umiejętności w zakresie analizy danych, które przełożą się na sukcesy w prowadzonych śledztwach.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”. Wartość całkowita projektu wynosi 545 292,00 EUR, tj. 2 345 411,00 zł.

do góry