Nawigacja

Materiały pokonferencyjne „Analiza kryminalna w przyszłości”

Materiały pokonferencyjne „Analiza kryminalna w przyszłości”

CBA wydało publikację „Analiza kryminalna w przyszłości” w ramach Projektu „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publikacja powstała na kanwie Międzynarodowej Konferencji Analizy Kryminalnej i Strategicznej LEAF 2022”, która odbyła się w dniach 26-28 października 2022 r. w Warszawie. W skład publikacji wchodzą artykuły naukowe przygotowane przez prelegentów konferencji i związane z ich tematami wystąpień podczas wydarzenia i jest to analiza strategiczna, bankowość korespondencka, internet rzeczy, dezinformacja, techniki sztucznej inteligencji oraz OSINT.

Publikacja została także przetłumaczona na język angielski.

Publikacja do pobrania poniżej:

do góry