Nawigacja

CBA z wizytą w NCA

CBA z wizytą w NCA

W dniach 19-21 września 2023 r. przedstawiciele CBA  uczestniczyli w wizycie studyjnej w National Crime Agency (Krajowa Agencja ds. Przestępczości) w Londynie, w ramach projektu pn. „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. CBA jest beneficjentem Projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W wizycie uczestniczyli również przedstawiciele partnerów projektu z Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Finansów.

Wizyta studyjna w Londynie w głównej siedzibie National Crime Agency była jednym z kamieni milowych projektu i służyła wzmocnieniu współpracy na poziomie międzynarodowym w zakresie wymiany doświadczeń oraz zwiększania poziomu wiedzy w zakresie analizy kryminalnej
i strategicznej, wspomagających proces zwalczania oraz zapobiegania przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej.

NCA to brytyjska agencja odpowiedzialna za działania Zjednoczonego Królestwa na rzecz ograniczenia poważnej i zorganizowanej przestępczości, działająca na pierwszej linii wraz z organami ścigania, tworząca jak najdokładniejszy obraz wywiadowczy zagrożenia poważną
i zorganizowaną przestępczością oraz ścigająca najpoważniejszych i najniebezpieczniejszych przestępców.

Podczas intensywnej trzydniowej wizyty uczestnicy projektu mieli okazję wysłuchać przygotowanych prelekcji z różnych obszarów działania NCA. Prelegenci prezentowali swoje komórki organizacyjne, warsztat pracy i odpowiadali na liczne pytania strony polskiej. Dyskusja pozwoliła wysnuć wniosek, że analitycy kryminalni NCA posługują się tymi samymi narzędziami i technikami analizy kryminalnej, co funkcjonariusze CBA. Również obie służby stoją przed tymi samymi wyzwaniami: jak skutecznie radzić sobie z trudnościach w zakresie analizy danych masowych w sposób ustrukturyzowany.

Wizyta studyjna pozwoliła poznać bliżej brytyjskiego partnera, z którym CBA na co dzień współpracuje. Stała się polem wymiany cennych doświadczeń po obu stronach, które być może pozwolą na jeszcze skuteczniejszą i intensywniejszą współpracę w przyszłości.

do góry