Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

17.03.2009 TI Wielka Brytania chce zaostrzenia przepisów

17.03.2009

TI Wielka Brytania chce zaostrzenia przepisów wobec firm winnych korupcji. Transparency International UK wezwało rząd do wykluczania z ubiegania się o kontrakty rządowe tych przedsiębiorstw, które dopuściły się korupcji.

Wezwanie zostało wysłane do Ministra Gospodarki Wielkiej Brytanii, Iana Pearsona. Inicjatywa TI UK ma bezpośredni związek z ukaraniem amerykańskiej firmy Halliburton grzywną w wysokości 579 milionów dolarów. Halliburton ma ścisłe powiązania z MW Kellogg, która otrzymuje fundusze z brytyjskiego Ministerstwa Kredytów Gwarancyjnych Eksportu (Export Credits Guarantee Departament - ECGD), na projekty prowadzone w Stanach Zjednoczonych. ECGD uznał, że nie ma możliwości, by anulować kontrakt MW Kellogg, czy wykluczyć tę firmę z przyszłych zamówień.

Z kolei TI UK wskazało, że przepisy antykorupcyjne ECGD mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku, a biorąc pod uwagę powyższy przypadek, rząd ma obowiązek do niezależnej oceny i wprowadzenia wytycznych w praktyce, a w szczególności, za czym obstaje TI UK, do wykluczenia kompanii.

Wykluczenie z kontraktów rządowych tych firm, które posiadają słabe rozwiązania antykorupcyjne jest szeroko stosowane na świecie, włączając w to Stany Zjednoczone i Bank Światowy.

Dyrektor TI UK, Chandrashekhar Krishnan, powiedział: „To jest zaskakujące, jak ECGD wydaje się być bezradne, nie mogąc w takiej sytuacji anulować kontraktu (…). ECGD musi mieć możliwość wykluczenia firm, które są winne korupcji i tę możliwość wykorzystywać”.

Źródło: transparency.org

do góry