Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

20.02.2009 Złe przepisy o praniu pieniędzy

20.02.2009

Komisja Europejska 29 stycznia 2009 roku pozwała Polskę i Francję do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie najnowszych unijnych przepisów zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej. Termin wdrożenia minął 15 grudnia 2007 roku.

Nakazuje m.in. identyfikować i weryfikować tożsamość klienta oraz rzeczywistego beneficjenta transferu pieniędzy ,a także zgłaszać podejrzenia o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu organom władzy. Wprowadza ona również dodatkowe wymogi i zabezpieczenia dotyczące sytuacji, w których ryzyko jest podwyższone, np. transakcji z bankami mającymi siedzibę poza UE.

"Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu to globalne zagrożenia, z którymi możemy się zmierzyć tylko wspólnie (…). Wszystkie kraje członkowskie powinny priorytetowo potraktować pełne wdrożenie trzeciej dyrektywy” - oświadczył unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego - Charlie McCreevy.

Przyjęta w 2005 roku trzecia dyrektywa włącza do prawa UE zaktualizowane w 2003 roku zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) - międzynarodowego organu opracowującego standardy w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 

Źródło: Gazeta Prawna

do góry